Description

almindeligt anerkendte værdier og adfærd inden for en organisation, såsom antallet af timer, der arbejdes, hvilke vittigheder der anses for passende, og den måde, man taler til kollegerne på

Additional notes and information

Alle disse indgår i en kollektiv, indforstået opfattelse af, hvad der er relevant, acceptabelt og/eller vigtigt i en organisation. Kerneelementerne i en organisationskultur er oftest indforståede: de praktiseres i de daglige rutiner, giver en fælles retning til medlemmerne af en organisation og er resultatet af læring og intern koordinering i organisationen. Desuden udgør de et specifikt syn på verden. Enkeltpersoner lærer ikke bevidst en organisationskultur, men de internaliserer den gennem en socialiseringsproces. Dette viser, at en institutionel forandring kun er mulig, hvis der tages højde for organisationskulturen.