Description

Yleisesti hyväksytyt arvot ja käytösmallit organisaatiossa, kuten työajat, vitsit, jotka katsotaan asianmukaisiksi, ja tavat, joilla kollegoita lähestytään

Additional notes and information

Kaikista näistä muodostuu yhteinen ääneen lausumaton käsitys siitä, mikä on asiaankuuluvaa, hyväksyttävää ja/tai tärkeää organisaatiossa. Organisaatiokulttuurien ydintekijät ovat epäsuoria; niitä käytetään päivittäisissä rutiineissa, ne antavat yhteisen suunnan organisaation jäsenille ja ne ovat tulosta oppimisesta ja sisäisestä koordinoinnista organisaatiossa. Ne muodostavat lisäksi tietyn maailmankatsomuksen. Ihmiset eivät tietoisesti opettele organisaatiokulttuuria, vaan he sisäistävät sen sosialisaation myötä. Tämä osoittaa, että institutionaalinen muutos voi tapahtua vain, jos organisaatiokulttuuri otetaan huomioon.