Description

dvojna odgovornost za vzdrževanje doma in družine ter opravljanje plačanega dela

Additional notes and information

Doseganje ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem je osrednjeg pomena za načelo in cilje spodbujanja enakih možnosti. Materinstvo in spolna delitev dela nalagata to odgovornost predvsem ženskam. To stanje je pomembna determinanta neenakosti med moškimi in ženskami zaradi spola ter neenakosti med ženskami. Navzkrižje med družinskimi odgovornostmi in zahtevami dela znatno prispeva k neugodnemu položaju žensk na trgu dela in počasnemu napredovanju v smerih enakih možnosti in enake obravnave žensk in moških pri zaposlovanju.