Description

divkāršs pienākums, kas ietver mājas un ģimenes aprūpi un atalgota darba veikšanu

Additional notes and information

Darba un ģimenes dzīves līdzsvara panākšana ir būtiska vienlīdzīgu iespēju veicināšanas principam un mērķiem. Maternitātes un dzimumbalstītas darba dalīšanas dēļ šis pienākums galvenokārt gulstas uz sievietēm. Šī situācija ir būtiska, nosakot dzimumbalstītu nevienlīdzību starp dzimumiem un nevienlīdzību sieviešu vidū. Konflikts starp ģimenes pienākumiem un prasībām darbā ievērojami veicina sievietēm neizdevīgu situāciju darba tirgū un palēnina procesu, kurā cenšas panākt sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātībā.