Description

evenwichtige verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het huis en het gezin en het uitvoeren van betaald werk

Additional notes and information

Het bereiken van een evenwicht tussen werk en privéleven staat centraal in het principe en de doelstellingen van het bevorderen van gelijke kansen. Vanwege het moederschap en de arbeidsverdeling naar geslacht ligt deze verantwoordelijkheid voornamelijk bij vrouwen. Deze situatie is een belangrijke bepalende factor voor gendergerelateerde ongelijkheden tussen de seksen en voor ongelijkheden tussen vrouwen. De onverenigbaarheid van deze verantwoordelijkheden voor het gezin en de eisen die het werk aan hen stelt, draagt in hoge mate bij aan de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt en de trage vooruitgang richting gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het werk.