Description

Преследващият търси близостта на жертвата като сериозно накърнява начина й на живот и пряко или практически причинява страдания, пробужда страх или нанася вреда на лицето, което е обект на преследването му. Това може да се случи по-специално чрез опит за установяване на контакт на всяка цена, злоупотреба с личните данни на жертвата, с цел поръчка на стоки или услуги, или използване на трето лице за установяване на контакт, заплашване на жертвата или на нейно близко лице.