Description

Кибер преследването е преследване със средства като имейли, текстови или онлайн кратки съобщения и други онлайн средства. Преследването включва повтарящи се действия, които могат да бъдат или не безвредни по отделно, но комбинирано да подкопават чувството за сигурност на жертвата и да й причиняват дистрес, страх или тревога. Такива действия могат да са: изпращане на имейли, текстови съобщения (SMS) или онлайн съобщения, които са обидни и заплашващи; публикуване на обидни коментари за някого в интернет; споделяне на интимни снимки или видео на жертвата в интернет или чрез мобилен телефон. За да се считат за кибер преследване, тези действия трябва да се повтарят и да са извършвани от едно и също лице.