Description

To znamená, že vyhľadáva blízkosť obete s cieľom vážne poškodiť jej životný štýl a nepriamo, priamo a alebo virtuálnym spôsobom vyvolať u cieľovej osoby rozrušenie, strach alebo ublížiť jej. To sa dá dosiahnuť najmä snahou o nadviazanie kontaktu akýmikoľvek prostriedkami, pri ktorom dochádza k zneužitiu osobných údajov obete za účelom objednania tovarov alebo služieb alebo umožnením kontaktu s tretími osobami, ktoré ohrozujú obeť alebo osobu blízku obeti.