Description

Se sisältää uhrin läheisyyteen hakeutumisen, joka haittaa vakavasti henkilön elämäntyyliä ja aiheuttaa välillisesti, suoraan tai virtuaalisesti ahdistusta, pelkoa tai vahinkoa kyseisessä henkilössä. Tämä voidaan tehdä erityisesti yrittämällä ottaa yhteyttä millä tahansa keinolla, käyttämällä uhrien henkilötietoja väärin tavaroiden tai palvelujen tilaamiseksi tai saamalla kolmannet henkilöt ottamaan yhteyttä, uhkaamalla uhria tai uhrille läheistä henkilöä.