Description

Подразумијева тражење близине жртве са озбиљном штетом по животни стил особе и изазивање, посредно, директно или виртуелно, проблема, страха или повреде циљане особе. То се нарочито може постићи покушајем успостављања контакта на било који начин, злоупотребом личних података жртве у сврху наручивања добара или услуга или навођењем трећих лица на контакт, уз пријетње жртви или некоме блиском жртви.