Description

proces dat erop is gericht gelijkheid van vrouwen en mannen te integreren in de algemene regels, procedures en praktijken van een instelling, hetgeen leidt tot haar hervorming en zodoende ook effect heeft op de organisatiecultuur

Additional notes and information

Om dit te bereiken moeten de interne mechanismen van een instelling worden aangepast in een proces van organisatorische ontwikkeling. Dit houdt in dat de genderdimensie niet alleen intern moet worden geïntegreerd (organisatorische en persoonlijke ontwikkeling), maar ook extern (dienstverlening).