Description

proċess li għandu l-għan li jintegra l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fir-regoli, fil-proċeduri u fil-prattiki regolari ta’ istituzzjoni, li jwassal għat-trasformazzjoni tagħha, u li b’hekk ikollu wkoll impatt fuq il-kultura korporattiva

Additional notes and information

Sabiex jinkiseb dan, il-mekkaniżmi interni ta’ istituzzjoni se jkollhom jiġu aġġustati f’proċess ta’ żvilupp organizzazzjonali. Dan jinvolvi dimensjoni interna ta’ integrazzjoni tal-ġeneru (l-iżvilupp organizzazzjonali u tal-persunal) kif ukoll dimensjoni esterna (il-provvista ta’ servizzi).