Description

próiseas dírithe ar chomhionannas inscne a chomhtháthú i rialacha, nósanna imeachta agus cleachtais rialta institiúide, a chuireann faoi deara go dtagann bunathrú uirthi, agus a mbíonn tionchar aige freisin ar chultúr na heagraíochta

Additional notes and information

Chun seo a bhaint amach, ní mór meicníochtaí inmheánacha institiúide a choigeartú laistigh de phróiseas forbartha eagraíochtúla. Baineann sé seo le gné inmheánach phríomhshruthaithe inscne (forbairt eagraíochtúil agus phearsanra) chomh maith le gné sheachtrach (soláthar seirbhísí).