Description

proces, der har til formål at integrere kønsligestilling i en institutions almindelige regler, procedurer og praksis og bevirke forandringer, og dermed også påvirke organisationskulturen

Additional notes and information

For at opnå dette skal institutionens interne mekanismer tilpasses i en organisationsudviklingsproces. Dette indebærer en intern dimension af integrering af kønsaspektet (udvikling af organisationen og personlig udvikling) samt en ekstern dimension (serviceydelser).