Description

Protsess, mille eesmärk on lõimida sooline võrdõiguslikkus asutuse reeglitesse, protseduuridesse ja tavadesse, muutes nii asutust ja seega ka organisatsioonikultuuri

Additional notes and information

Selle saavutamiseks tuleb organisatsiooni arendamise käigus kohandada asutuse sisemehhanisme. See hõlmab organisatsioonisisest soolõimet (organisatsiooni- ja personaliarendamine) ja organisatsioonivälist mõõdet (teenuste pakkumine).