Description

iš apačios į viršų nukreiptas sąmoningumo ir gebėjimų ugdymo procesas, kuris skatina didesnį dalyvavimą ir keičia lyčių galios santykius, gilindamas asmenų ir grupių supratimą apie moterų pavaldumą ir stiprindamas gebėjimus jį nuginčyti