Description

niet-hierarchisch proces van bewustwording en capaciteitsopbouw dat leidt tot meer participatie in het veranderen van gendermachtsverhoudingen door het ontwikkelen van bewustwording van de onderdrukking van vrouwen bij individuen of groepen en het opbouwen van hun capaciteit om hier verandering in aan te brengen