Description

en nedifrån-och-upp-process i syftet att skapa en medvetande- och kapacitetshöjning som leder till ett ökat deltagande i transformeringen av könade maktrelationer genom att individer eller grupper ökar sin förståelse för kvinnors underordning och ökar sin kapacitet att förändra den