Description

postupak kojem je cilj pokazati kako postojeće vrijednosti i norme utječu na našu sliku o stvarnosti, perpetuiraju stereotipe i podržavaju mehanizme koji (re)produciraju neravnopravnost

Additional notes and information

Podizanjem osviještenosti dovodi se u pitanje zatečene vrijednosti i rodne norme te objašnjava njihov utjecaj na ograničavanje stavova uzetih u razmatranje i na odlučivanje. Podizanje osviještenosti također nastoji potaknuti opću osjetljivost na pitanja rodne ravnopravnosti.