Description

proces, jehož účelem je ukázat, jak stávající hodnoty a normy ovlivňují náš obraz skutečnosti, posilují stereotypy a podporují mechanismy, které vytvářejí nebo obnovují nerovnost

Additional notes and information

Zpochybňuje hodnoty a genderové normy a vysvětluje, jak jsou jimi ovlivňovány a omezovány názory uplatňované při rozhodování. Zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů má také za cíl podporovat všeobecnou vnímavost vůči genderovým otázkám.