Description

Процес по повишаване на осведомеността и капацитета в областта на въпросите за половете, с цел постигане на лична или организационна промяна, допринасяща за равенство между половете.