Description

proces, der omfatter udvikling af bevidsthed og kapacitet i forhold til kønssensitivitet og kønsaspekter for at skabe personlige eller organisatoriske forandringer med hensyn til ligestilling mellem kønnene