Description

process för att utveckla medvetenhet och kapacitet när det gäller jämställdhetsfrågor för att åstadkomma personlig eller organisatorisk förändring i syfte att främja jämställdhet