Description

kritické zkoumání toho, jak rozdíly v genderových rolích, činnostech, potřebách, příležitostech, právech a nárocích ovlivňují ženy, muže, dívky a chlapce v dané oblasti politiky, v určité situaci nebo souvislostech

Additional notes and information

Genderová analýza zkoumá vztahy mezi ženami a muži a omezení, kterým čelí při dosahování genderové rovnosti v dané oblasti politik, v určité situaci nebo souvislostech. Genderovou analýzu lze provádět na základě kvalitativních údajů a metod a/nebo na základě kvantitativních dat získaných pomocí genderových statistik.