Description

person, der har lidt skade (herunder fysisk, psykisk eller følelsesmæssig skade eller økonomisk tab) direkte forårsaget af en strafbar handling - uanset om en lovovertræder identificeres, anholdes, retsforfølges eller dømmes, og uanset familierelationen mellem dem

Additional notes and information

Denne definition dækker også familiemedlemmer til et afdødt offer, der har lidt skade på grund af personens død, som er en direkte følge af en lovovertrædelse. I forbindelse med vold mod kvinder benyttes termen "offer" ofte i flæng med termen "overlever". Begrebet "offer" er imidlertid blevet kritiseret, da det ikke tager højde for kvinder, der udsættes for kønsbaseret vold, især ofre for voldtægt. Det er således blevet foreslået, at termen "overlevende" skal anvendes. Debatten omkring denne terminologi pågår stadig. På trods af den aktuelle debat om termerne "offer" og "overlevende", bruger vi - for klarhedens og konsekvensens skyld - begrebet "offer" i alle definitioner i ligestillingsvokabulariet vedrørende kønsbaseret vold, da dette udtryk ofte anvendes i europæiske og internationale kilder.