Description

osoba fizyczna, która doświadczyła krzywdy (w tym krzywdy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej lub straty gospodarczej) spowodowanej bezpośrednio przez przestępstwo – niezależnie od tego, czy sprawca jest zidentyfikowany, zatrzymany, ścigany czy skazany i niezależnie od istnienia więzów rodzinnych między nimi

Additional notes and information

Definicja obejmuje także członków rodziny zmarłej ofiary, które doznały krzywdy z powodu jej śmierci bezpośrednio spowodowanej przez przestępstwo. W odniesieniu do przemocy wobec kobiet terminu „ofiara” często używa się wymiennie z terminem „osoba, która doświadczyła przemocy uwarunkowanej płcią”. Termin „ofiara” stał się jednak przedmiotem krytyki, ponieważ odbiera sprawczość kobietom, które doświadczyły przemocy uwarunkowanej płcią, szczególnie gwałtu. Zasugerowano zatem, aby używać terminu „osoba, która doświadczyła przemocy uwarunkowanej płcią”. Debata związana z tą terminologią nadal jest w toku. Pomimo obecnych debat nad terminami „ofiara” i „osoba, która doświadczyła przemocy uwarunkowanej płcią” – dla jasności i spójności – we wszystkich definicjach w Glosariuszu równości płci związanymi z przemocą ze względu na płeć używamy terminu „ofiara”. ponieważ jest on stale używany w źródłach europejskich i międzynarodowych.