Description

fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą (įskaitant fizinę, psichinę ar emocinę žalą arba ekonominius nuostolius) – nepriklausomai nuo to, ar pažeidėjas yra nustatytas, sulaikytas, patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas, ir nepaisant giminystės ryšių tarp jų

Additional notes and information

Ši apibrėžtis taip pat apima mirusios aukos šeimos narius, kurie patyrė žalą dėl asmens mirties, kurios tiesioginė priežastis buvo nusikalstama veika. Kalbant apie smurtą prieš moteris, terminas „auka“ dažnai vartojamas pakaitomis su terminu „smurtą išgyvenęs asmuo“. Tačiau terminas „auka“ yra kritikuojamas, nes moterims, patyrusioms smurtą dėl lyties, ypač išžaginimo aukoms, jis nepalieka sprendimo laisvės. Todėl buvo pasiūlyta naudoti terminą „smurtą išgyvenęs asmuo“. Dėl šių terminų tebevyksta diskusijos. Nepaisant paplitusių diskusijų dėl terminų „auka“ ir „smurtą išgyvenęs asmuo“ - siekdami aiškumo ir nuoseklumo - visose „Lyčių lygybės žodyno“ apibrėžtyse, susijusiose su smurtu dėl lyties, mes vartojame terminą „auka“, nes tas pats terminas vartojamas Europos ir tarptautiniuose šaltiniuose.