Description

umelé a neviditeľné prekážky, ktoré bránia ženám v prístupe k najvyšším rozhodovacím a manažérskym pozíciám tak v organizáciach verejného, ako aj súkromného sektora v akejkoľvek oblasti

Additional notes and information

Pojem „sklo“ sa používa z toho dôvodu, že tieto prekážky sú zjavne neviditeľné a zvyčajne súvisia, na rozdiel od transparentných a rovnocenných možností kariérneho rastu pre ženy a mužov v rámci organizácií, s udržaním status quo v organizáciách.