Description

jav, v rámci ktorého je výskyt osôb patriacich do konkrétnych skupín pravdepodobnejší na vedúcich pozíciách, ktoré sú spojené s väčším rizikom zlyhania a kritiky

Additional notes and information

Termín bol vytvorený rozšírením metafory skleneného stropu. Podľa výskumu University of Exeter je pravdepodobnejšie, že ženy a menšinové skupiny budú vymenované za vedúcich predstaviteľov skôr neúspešnej ako úspešnej spoločnosti, čím sa ich postavenie stane riskantným a náročným.