Description

Keinotekoiset, näkymättömät esteet organisaatioissa, jotka estävät naisia saamasta johtavia asemia niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla ja kaikilla aloilla

Additional notes and information

Käsitettä "lasikatto" käytetään, koska nämä esteet ovat selvästikin näkymättömiä ja liittyvät tavallisesti vallitsevan tilanteen ylläpitämiseen organisaatioissa, mikä on päinvastaista kuin naisten ja miesten avoimet ja yhdenvertaiset uralla etenemisen mahdollisuudet organisaatioissa.