Description

a nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor, szexuális irányultság, nemi identitás vagy más jellemzők alapján személyekkel szemben alkalmazott megkülönböztetés több formájának bármely kombinációja, valamint az ilyen jellemzőkkel rendelkező vagy vélelmezetten rendelkező személyek által elszenvedett megkülönböztetés

Additional notes and information

A „többszörös megkülönböztetés” fogalma a többféle diszkriminatív ok miatt alkalmazott megkülönböztetés valamennyi esetére alkalmazott átfogó, semleges kifejezés. Ez a jelenség kétféleképp nyilvánulhat meg. Egyrészt létezik „halmozott megkülönböztetés”, amikor a megkülönböztetés több, egymástól függetlenül érvényesülő ok miatt történik, másrészt létezik „interszekcionális megkülönböztetés”, amikor két vagy több ok kölcsönhatásban működik, és ezáltal egymástól elválaszthatatlan.
A bizonyos hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők jobban ki vannak téve az egyenlőtlen bánásmód veszélyének, mivel esetükben több olyan jellemző kombinációja áll fenn, amelyek megkülönböztetéshez vezethetnek, és ezeket a nőket eltérő módon, illetve eltérő mértékben éri többszörös megkülönböztetés, mint az ugyanazon csoportokhoz tartozó férfiakat (például roma nők beleegyezésük nélkül végzett sterilizációja).