Description

a biológiai és a társadalmi nem alapján történő minden olyan megkülönböztetés, kizárás vagy korlátozás, amelynek az a hatása vagy célja, hogy csorbítsa vagy megsemmisítse a nők esetében a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári vagy bármely más területen fennálló emberi jogoknak és alapvető szabadságjogoknak a családi állapottól független és a férfiak és nők közötti egyenlőségen alapuló elismerését, megvalósítását és gyakorlását

Additional notes and information

Egyaránt történhet olyan cselekedetek révén, amelynek következtében vagy hatásaként egy korábbról meglévő, a nőket érintő, nemi alapú hátrány és egyenlőtlenség elismerésének hiányában nőktől megtagadják valamely jog gyakorlását (nem szándékos vagy közvetett diszkrimináció), valamint bizonyos cselekedetek elmulasztása révén, azaz a nőket megillető jogok teljes körű megvalósításának biztosításához szükséges jogalkotási intézkedések meghozatalának elmulasztásával, a nemek közötti egyenlőség elérését célzó nemzeti politikák elfogadásának és végrehajtásának elmulasztásával, valamint a vonatkozó jogszabályok végre nem hajtatásával.
A hátrányos megkülönböztetés adódhat jogszabályból (de jure diszkrimináció) vagy a gyakorlatból (de facto diszkrimináció). A CEDAW egyezmény a hátrányos megkülönböztetés mindkét formáját elismeri és tárgyalja, akár jogszabályokban, politikákban vagy eljárásokban, akár a gyakorlatban fordulnak elő.