Description

enhver kombination af former for forskelsbehandling af personer på grundlag af køn, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering, kønsidentitet eller andre kendetegn, samt forskelsbehandling af personer, der har eller antages at have de pågældende egenskaber

Additional notes and information

Udtrykket "multidiskrimination" anvendes som et overordnet, neutralt begreb for alle former for forskelsbehandling, der forekommer af flere forskellige grunde. Fænomenet kan komme til udtryk på to måder. For det første er der "additiv diskrimination", hvor forskelsbehandlingen finder sted på grundlag af flere, indbyrdes uafhængige bevæggrunde. For det andet er der "intersektionel diskrimination", hvor to eller flere bevæggrunde interagerer på en sådan måde, at de bliver uadskillelige. Kvinder, der tilhører visse dårligt stillede grupper, har større risiko for at blive udsat for forskelsbehandling, fordi de har en kombination af karakteristika, der kan udløse diskrimination, og fordi de påvirkes af multipel forskelsbehandling på forskellige måder eller i forskellig grad i forhold til mænd, der tilhører de samme grupper (eksempelvis sterilisering af romakvinder uden deres samtykke).