Description

Inimeste ja rühmade õigus saada kiire, tõhus ja õiglane vastus oma õiguste kaitsmisel, vaidluste ennetamisel või lahendamisel ja võimu kuritarvitamise piiramisel läbipaistva ning tõhusa protsessi kaudu, mille mehhanismid on kättesaadavad, taskukohased ja usaldusväärsed ning lähtuvad võrdsuse põhimõttest

Additional notes and information

Riikidel on rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus tagada õiguskaitse kättesaadavus. Naiste õiguskaitse kättesaadavus tähendab juriidilist raamistikku, millega tagatakse naiste õigused, aga kui naistel pole haridust, nad ei tea oma õigusi ja neil puudub otsustusõigus, siis ei suuda nad sageli enda õiguste eest seista, õigusabi otsida või kohtusse minna. Õiguskaitse kättesaadavus tähendab, et neile, kes soovivad oma õiguste eest seista, tuleb tagada järgmine: kohane ja mõistetav teave õiguste ulatuse ning ligipääsu kohta; ligipääsetav formaalne ja praktiline infrastruktuur sellise teabe saamiseks ja tegutsemiseks; sellise infrastruktuuri toimimise kvaliteet; kindlustunne, et infrastruktuur on kasulik ja töökindel. Sootundlik lähenemine on vajalik naiste teisese ohvristamise ja stigmatiseerimise vältimiseks kohtumenetlustes. Õiguskaitse korral tuleb jälgida, et juriidilised ja kohtulikud tulemused oleksid õiglased.