Description

Suutmatus mõista, et naiste/tüdrukute ja meeste/poiste rollid ja vastutus on neile määratud konkreetsetes sotsiaalsetes, kultuurilistes, majanduslikes ja poliitilistes kontekstides

Additional notes and information

Soopimedad projektid, programmid, poliitikad ja hoiakud ei arvesta naiste ja meeste erinevate rollide ja vajadustega. Seega säilitavad nad senist olukorda ega muuda soosuhete ebavõrdset struktuuri.