Description

fysisk overgreb af seksuel karakter eller trussel herom, uanset om det finder sted under tvang eller i en situation præget af ulige magtforhold

Additional notes and information

Selv om denne definition er af overordnet karakter, anvendes udtrykket ofte specifikt i relation til børn. I henhold til Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug omfatter seksuelt misbrug af børn a) handlinger, der involverer seksuelle aktiviteter med et barn, der i henhold til de relevante nationale bestemmelser ikke har nået den seksuelle lavalder (dette gælder ikke for samtykkebaserede seksuelle aktiviteter mellem mindreårige) og b) at deltage i seksuelle aktiviteter med et barn under anvendelse af tvang eller trusler, hvor krænkeren misbruger et anerkendt tillidsforhold eller sin autoritet over eller indflydelse på barnet, også inden for familien, eller hvor krænkeren misbruger et særligt sårbart barn, især i tilfælde, hvor barnet er mentalt eller fysisk handicappet eller på anden vis indgår i et afhængighedsforhold.