Description

Todellinen fyysinen seksuaalinen tunkeutuminen tai sillä uhkailu joko pakolla tai epätasa-arvoisissa tai pakottavissa olosuhteissa

Additional notes and information

Vaikka tämä määritelmä on yleisluontoinen, termiä käytetään usein erityisesti suhteessa lapsiin. Lapsen suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa seuraavia: a) seksuaalinen kanssakäyminen sellaisen lapsen kanssa, joka asianmukaisten kansallisen lain säännösten mukaan ei ole saavuttanut seksuaalisen toiminnan laillista ikää (tämä ei koske alaikäisten välistä suostumukseen perustuvaa seksuaalista kanssakäymistä) ja b) seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa olosuhteissa, joissa käytetään pakottamista, väkivaltaa tai uhkaa; tai joissa käytetään hyväksi tunnustettua luottamukseen, määräysvaltaan tai vaikutusvaltaan perustuvaa asemaa lapseen nähden, mukaan lukien perheen sisällä; tai joissa käytetään hyväksi lapsen erityisen haavoittuvaa tilannetta, varsinkin henkistä tai fyysistä vammaisuutta tai riippuvuusasemaa.