Description

zavedenie pravidiel, ktoré upravujú rozsah a využívanie práce na čiastočný úväzok s cieľom zabrániť akejkoľvek forme diskriminácie pracovníkov pracujúcich na čiastočný úväzok, zlepšenie kvality práce na čiastočný úväzok a uľahčenie rozvoja práce na čiastočný úväzok ako voľby