Description

uvedba predpisov, ki urejajo obseg in uporabo dela s krajšim delovnim časom, namenjenih preprečevanju vseh oblik diskriminacije zaposlenih s krajšim delovnim časom, izboljšanju kakovosti dela s krajšim delovnim časom in olajšanju razvoja možnosti izbire krajšega delovnega časa