Description

taisyklės, kuriomis apibrėžiama darbo ne visą darbo laiką apimtis ir taikymas ir siekiama užkirsti kelią bet kokiai darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, diskriminacijai, gerinti darbo ne visą darbo laiką kokybę ir skatinti galimybės dirbti ne visą darbo laiką pasirinkimą