Description

uvođenje pravila koja određuju opseg i primjenu rada u nepunom radnom vremenu za suzbijanje svih oblika diskriminacije prema zaposlenicima u nepunom radnom vremenu i bolju kvalitetu poslova u nepunom radnom vremenu te za razvoj zapošljavanja u nepunom radnom vremenu kao slobodan izbor