Description

praktyka szkodliwa dla kobiet i dziewcząt oparta na dyskryminacji i kojarzona z „tradycją”

Additional notes and information

Termin nie jest zalecany, ponieważ sugeruje, że takie praktyki wywodzą się wyłącznie z tradycji spoza krajów zachodu i tam są podtrzymywane. Może także sugerować, że w społeczeństwach zachodnich praktyki szkodliwe dla dziewcząt i kobiet nie są praktykowane lub nawet, że ich istnienie w społeczeństwach zachodnich jest pomijane przez organy powołane przez umowy międzynarodowe dotyczące praw człowieka. Dlatego też preferowanym terminem jest termin „szkodliwe praktyki”.