Description

prakse štetne za žene i djevojčice koje se temelje na diskriminaciji povezanoj s "tradicijom"

Additional notes and information

Termin se ne preporučuje koristiti jer sugerira da takva praksa potječe iz i postoji gotovo isključivo u nezapadnim kulturama. Također može implicirati da se u zapadnim društvima praksa štetna za djevojčice i žene ne provodi ili čak da međunarodna tijela za ljudska prava postojanje te prakse u zapadnim društvima ne vide. Stoga je izraz "štetna praksa" preporučeni pojam.