Description

praktijk die schadelijk is voor vrouwen en meisjes, die zijn oorsprong vindt in discriminatie en die wordt geassocieerd met ‘traditie’

Additional notes and information

Gebruik van de term wordt afgeraden, omdat hiermee de indruk kan worden gewekt dat dergelijke praktijken bijna uitsluitend afkomstig zijn uit en in stand blijven binnen niet-westerse culturele tradities. Ook kunnen ze impliceren dat in westerse samenlevingen geen praktijken voorkomen die schadelijk zijn voor meisjes en vrouwen of zelfs dat het bestaan ervan in westerse samenlevingen wordt genegeerd door internationale verdragsorganen voor mensenrechten. Om die reden heeft de term 'schadelijke praktijken' de voorkeur.