Description

У контексту родне равноправности, традиционална штетна пракса је термин који се углавном користи за описивање пракси штетних за жене и дјевојке које су засноване на дискриминацији и повезане са „традицијом”. Међутим, термин се не препоручује, јер сугерише да такве праксе потичу и опстају готово искључиво изван западних културних традиција. Такође може сугерисати да се у западним друштвима не практикују поступци штетни за дјевојке и жене, или чак да међународна тијела за споразуме о људским правима занемарују њихово постојање у западним друштвима. Стога је „штетна пракса” пожељнији термин.