Description

Naisille ja tytöille haitalliset käytännöt, jotka perustuvat syrjintään ja liittyvät "perinteeseen"

Additional notes and information

Termiä ei suositella, koska siinä annetaan ymmärtää, että kyseiset käytännöt ovat peräisin ja pysyvät lähes yksinomaan muissa kuin länsimaisissa kulttuuriperinteissä. Se voi myös antaa ymmärtää, että länsimaisissa yhteiskunnissa ei harjoiteta tytöille ja naisille haitallisia käytäntöjä tai jopa että kansainväliset ihmisoikeuselimet ylenkatsovat niiden olemassaoloa länsimaisissa yhteiskunnissa. Siksi "haitalliset käytännöt" on parempi termi.