Description

neposredno merilo razlik med spoloma v dosežkih človekovega razvoja na treh osnovnih področjih človekovega razvoja: zdravje, izobraževanje in obvladovanje ekonomskih virov