Description

директно мерење на родовите јазови во постигнувања на човековиот развој во трите основни области од човековиот развој: здравството, образованието и управувањето со економските ресурси