Description

tiešs dzimumšķirtnes mērījums cilvēku attīstības progresā trijās cilvēku attīstības pamatjomās: veselībā, izglītībā un saimniecisku resursu pārvaldē.: Dzimumu attīstības indekss; DAI raksturo dzimumu šķirtnes/plaisas cilvēkattīstības sasniegumos. Indekss ņem vērā nelīdzvērtības starp sievietēm un vīriešiem trīs pamata dimensijās - veselība, zināšanas un dzīvošanas standarti. DAI rāda cik lielā mērā sievietes atpaliek no vīriešu kārtas pārstāvjiem un cik ātri (un lielā mērā) sievietēm ir nepieciešams sasniegt/pagūt katru no cilvēkattīstības dimensijām. Indekss ir lietderīgs patiesās dzimumu šķirtnes.plaisas izpratnē un ir informatīvs politikas rīku plaisas mazināšanai izstrādē.