Description

miżura diretta ta’ disparitajiet bejn il-ġeneri fil-kisbiet għall-iżvilupp tal-bniedem fi tliet oqsma bażiċi tal-iżvilupp tal-bniedem: is-saħħa, l-edukazzjoni u l-kmand fuq ir-riżorsi ekonomiċi